Drut ,,BEZINAL®”

Drut ten jest produktem firmy Bekaert. Jest on dyfuzyjnie impregnowany Zn/Al5, z tegoż względu jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne (działanie roztworów kwasów, soli i zasad), które powodują szybką korozję metali. Nad tym drutem przeprowadzono badania w Stuttgarcie, które wykazały jego bardzo wysoką odporność na działanie w/w czynników. Nie bez powodu producent zapewnia długotrwałą odporność na korozję, albowiem okres odporności na korozję dla BEZINAL’u® to aż 50 lat.

Korozja to najgorszy nieprzyjaciel metali oraz wszelkich konstrukcji wykonanych z metalu. Korozja uważana jest za podstawową przyczynę awarii, niewłaściwego funkcjonowania oraz przedwczesnego zawodzenia konstrukcji i systemów. Tradycyjnie najbardziej korzystną ochroną stali przed korozją jest ocynkowanie. W większości środowisk cynk działa zapobiegawczo przeciw korozji.

Pragnąc zapewnić lepszą odporność na korozję w porównaniu z drutami ocynkowanymi, w ostatnim dziesięcioleciu został wytworzony nowy stop cynku i aluminium, który charakteryzuje się jedyną w swoim rodzaju kombinacją plastyczności i doskonałej odporności wobec korozji. BEZINAL® szybko zdobył poważną pozycję na rynku.

Bekaert, największy światowy niezależny producent drutu stalowego i wyrobów z drutu stalowego został pierwszą spółką, która zapewniła sobie licencję Galfan® do swoich odmian drutu. Wyczerpujące badania i duża ilość prób umożliwiły firmie Bekaert w zasadniczy sposób ulepszyć proces stosowania Galfanu®. Zgodnie z powyższym na rynek została wprowadzona nowa seria drutu stalowego i wyrobów drucianych z powłoką Galfan®, mianowicie pod handlową nazwą BEZINAL® (Bekaert + Zink + Aluminium).

rys. 1 rys. 2
Mikrostruktura drutu ocynkowanego żarowo Mikrostruktura drutu z powłoką BEZINAL®
Wykończenie ocynkowaniem zawiera grubą i kruchą warstwę Fe + Zn oraz zewnętrzną warstwę czystego cynku. Powłoka BEZINAL® składa się z elastycznej warstwy Fe+ Al.+ Zn i zewnętrznej płytkowej eutektycznej warstwy Zn+ Al..

Właściwości ochronnej warstwy powierzchniowej BEZINAL®

Nadzwyczajnie elastyczna powłoka

Powłoka BEZINAL® składa się z nadzwyczaj jednolitej i elastycznej struktury cynku i aluminium. Stop cynku z aluminium jest znacznie wytrzymalszy na zginanie niż sam cynk. Drut z powłoką BEZINAL® jest więc bardziej elastyczny aniżeli drut ocynkowany.

rys. 3 rys. 4
Wynik próby nawijania standardowego drutu ocynkowanego Wynik próby nawijania drutu z pokryciem BEZINAL-em®

Ochronna warstwa powierzchniowa BEZINAL® zapewnia bardzo dobrą przyczepność do materiału podstawowego, dlatego doskonale nadaje się do wszystkich produktów wymagających ekstremalnego zginania.

Doskonała odporność na korozję

Druty stalowe o porównywalnej grubości powłoki BEZINAL’u® i cynku były przedmiotem wielu badań związanych z szybkością powstawania korozji. Ubytek wagi podczas prób z BEZINALEM® był w przybliżeniu dwa do trzech razy mniejszy, aniżeli ubytek wagi drutu ocynkowanego. Wyniki dwóch głównych badań korozyjnych podane są poniżej.

diagram 1 diagram 2
Badanie w środowisku NaCl Badanie w środowisku SO2
rys. 5 rys. 6
11 lat naświetlania w środowisku morskim 11 lat naświetlania w środowisku rolniczym

Zewnętrzne działanie promieni słonecznych na różnego rodzaju płoty w różnych środowiskach odzwierciedla doskonałe wyniki BEZINALU®.
BEZINAL® zapewnia lepszą ochronę katodową w przypadku mechanicznego uszkodzenia powierzchni drutu stalowego.
W odróżnieniu od powlekania cynkiem pozostaje warstwa powierzchniowa BEZINAL® względnie gładka, nawet w przypadku długookresowego działania korozyjnego. Powyższy fakt razem z matowym wyglądem drutu z powłoką BEZINAL® jest widocznym znakiem ulepszonej ochrony.


Doskonała ochrona w miejscach spoin!

Udowodniono, że zgrzewana siatka wykonana z drutu ocynkowanego posiada bardzo ograniczoną ochronę antykorozyjną w miejscach spoin. Przeciwieństwem jest siatka zgrzewana z drutu z powłoką BEZINAL® – zapewnia ochronę przeciwkorozyjną również w miejscach spoin.

rys. 7 rys. 8
Siatka ocynkowana pod koniec 5-letniego okresu próbnego Siatka BEZINAL® pod koniec 5-letniego okresu próbnego

Siatki zgrzewane z drutu BEZINAL® zapewniają znacznie zwiększoną ochronę w miejscach spoin.

W przypadku zainteresowania zakupem siatek z drutu BEZINAL® prosimy o kontakt.

  e-Katalog

  Piszą o nas


  Cennik

  Historia Firmy

  Kontakt


KONTAKT

Adres do korespondencji:

Jarosz Converters Sp. z o.o.
58-130 Imbramowice
ul. Żarowska 7, Polska

Telefony:

(48) 507 093 029

E-mail: