Historia firmy Jarosz Converters ...

Historia firmy


Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Jarosz
powstało w styczniu 1989 roku jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z niewielkim kapitałem założycielskim 1.500.000,- zł co wówczas stanowiło kwotę 1.500,- USD. PHZ Jarosz było pierwszym polskim przedsiębiorstwem prywatnym, które wówczas otrzymało prawo obrotu dewizami oraz koncesję na obrót towarami z zagranicą wydane przez Ministerstwo Współpracy z Zagranicą. Pierwszymi towarami, które były przedmiotem obrotu to import samochodów osobowych oraz import szlachetnych skór galanteryjnych z Włoch.

W tym czasie został nawiązany kontakt poprzez Ambasadę Francji z francuską firmą Presses KAP - producentem specjalistycznych wtryskarek do obtrysku tworzywami sztucznymi. Ówczesny właściciel już nieżyjący Polak - pułkownik lotnictwa polskiego Armii Poznań Pan Prus wspólnie z Panem profesorem Aleksandrem Dobraczyńskim stale zamieszkującym w Paryżu, opracowali wtryskarkę z możliwością obsługi przez osoby niepełnosprawne, zwłaszcza niewidome. Takich maszyn PHZ "Jarosz" dostarczył w 1989 roku 9 - wszystkie do zakładów pracy chronionej zatrudniających niewidomych.

W l989 roku została nawiązana współpraca z japońskim koncernem "Mitutoyo" - największym na świecie producentem sprzętu, narzędzi i maszyn pomiarowych. W ciągu 10-ciu lat spółka "Jarosz" rozwijała się bardzo dynamicznie (obecny kapitał wynosi 1.000.000,- złotych). Firma utrzymuje obecnie kontakt handlowy z ponad 10.000 klientów w Polsce a ponad 3.300 klientów regularnie kupuje u nas narzędzia pomiarowe. Firma "Jarosz" prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Mitutoyo oraz posiada Zatwierdzenia Typu na wszystkie wyroby Mitutoyo wydane przez G.U.M.

W l993 roku firma Jarosz zakupiła amerykański patent na tzw "Converter Gilberta" - urządzenie zamieniające benzynę w gaz. Na bazie tego patentu powstały a spółce Jarosz dwa nowoczesne i wdrożone do produkcji patenty "Katalityczny konwerter benzyny" oraz "Katalityczny Konwerter oleju napędowego" Niemożliwym jednak było ze względu na konflikt interesów w jednej firmie kontynuować prace nad konwerterami, dlatego we wrześniu 1997 roku spółka PHZ "Jarosz" wraz z innymi osobami utworzyła nowy podmiot gospodarczy. W celu zachowania tradycji firmy "Jarosz" w nazwie obok słowa Converters znalazło się także słowo Jarosz – w ten sposób powstałą nowa nazwa tłumaczona na język polski: „ Konwertery Jarosza”. Nowopowstała spółka posiada kapitał założycielski 44.000.000,- złotych około l2 mln.USD.

Celem działalności tej spółki jest głównie produkcja – nie handel jak w PHZ Jarosz, oraz rozwinięcie pełnej produkcji konwerterów - ekologicznych urządzeń w znacznym stopniu poprawiających parametry spalania w silnikach spalinowych i znacznie ograniczających emisję szkodliwych substancji powstałych przy spalaniu w silnikach samochodowych zwłaszcza Dieslach.

W 2001 roku spółka Jarosz Converters zachowując wierność tradycji – producenta wyrobów proekologicznych uruchomiła następną produkcję proekologiczną jaką są GABIONY i MATERACE GABIONOWE.

Na gabiony i materace gabionowe spółka Jarosz Converters uzyskała w 2003 roku Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pod nr AT/2003-05-1571.

W 2013 roku wprowadzono Europejską Normę EN 102223-8:2013, która została uznana przez PKN za Polską Normę PN-EN 10223-8:2014-03. Firma Jarosz Converters sp. z o.o. uzyskała pozytywną opinię Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i tym samym stała się licencjonowanym producentem koszy gabionowych z siatek zgrzewanych zgodnie z obowiązującą normą.

  e-Katalog

  Piszą o nas


  Cennik

  Historia Firmy

  Kontakt


KONTAKT

Adres do korespondencji:

Jarosz Converters Sp. z o.o.
58-130 Imbramowice
ul. Żarowska 7, Polska

Telefony:

(48) 507 093 029

E-mail: