Kosze gabionowe zgrzewane - Jarosz Converters

 

Kosze gabionowe z siatek zgrzewanych, czyli tak zwane kosze gabionowe zgrzewane. Uwarunkowania cenowe sprawiły że nastąpiła ostra rywalizacja pomiędzy koszami gabionowymi wykonywanymi z siatek plecionych tzw. heksagonalnych z gabionami wykonywanymi z siatek zgrzewanych. Pozornie zdawało by się, że kosze gabionowe wykonane z siatek heksagonalnych, z uwagi na ciężar siatki kilkakrotnie niższy od ciężaru siatki gabionowej zgrzewanej, wyprą siatki gabionowe zgrzewane.

Nic bardziej błędnego.

W rzeczywistości efekt końcowy jest bardziej złożony, a element cenowy zastosowanego materiału, np. cienki drut, w końcowym efekcie stanowi marginalną część kosztów budowy muru oporowego.

 

Porównanie koszy gabionowych zgrzewanych i koszy z sitaek heksagonalnych.

We wszystkich obliczeniach rachunku ekonomicznego jest wszechwładny czynnik, na pozór drobny, tak zwanych okoliczności towarzyszących. A te złączone w całość tworzą pokaźną, jeżeli nie największą część kosztów budowy. Aby uzasadnić powyższe twierdzenie należy porównać wykonania muru oporowego wg. dwóch wariantów:

1. Siatki heksagonalne

2. Siatki gabionowe zgrzewane.

 

Założenia przyjęte do obliczeń.

Założenie: Mur oporowy o długości 100 m i wysokości 5,0 m. Grunt przepuszczalny, mało spoisty, iłowaty. Nad skarpą dalsze wznoszące się pochylenie zbocza o stosunku 1:2. Dla obu rozwiązań należy przeprowadzić obliczenia statyczne wytrzymałości i odporności muru oporowego na wywrócenie, odsunięcie, wypaczenia boczne. Przy obliczeniach tych należy uwzględnić:

1. objętość muru oporowego z gabionów (tzw. balast) w tym szerokość muru oporowego u podstawy i wielkość fundamentu pod mur oporowy.

2. Średnicę drutu oraz wytrzymałość przekroju drutu na rozerwanie.

3. Kształt kosza gabionowego, czyli które elementy kosza gabionowego wspomagają odporność całego muru oporowego z gabionów na odkształcenia.

4. Konieczność zastosowania elementów dodatkowych poprawiających statykę gabionów – takich jak odciągi, stabilizatory, użebrowanie żelbetowe, czy np. gwoździowanie.

 

Kosze gabionowe zgrzewane a kosze z sitaki heksagonalnej – wnioski.

W omawianym powyżej przypadku objętość muru gabionowego z siatek zgrzewanych wyniesie 1250 metrów sześciennych, natomiast objętość muru oporowego wykonanego z siatek heksagonalnych wyniesie aż 7500 metrów sześciennych, czyli 6-ciokrotnie więcej niż przy zastosowaniu siatek gabionowych zgrzewanych.

Skąd bierze się aż tak ogromna różnica? Odpowiedź daje mechanika techniczna.

Kosz gabionowy z siatek zgrzewanych zbudowany jest jak kratownica, ponieważ stężenia ułożone pod kątem w stosunku do płaszczyzn boków kosza gabionowego tworzą tak zwany węzeł. Skuteczność takiego węzła dodatkowo poprawia stężenie z sąsiedniego kosza. Siły naporu ściany podpieranej murem gabionowym rozkładają się po linii wektorów tworzących taki węzeł. Siły rozkładowe takiego węzła oblicza się metodą np. CREMONY i RITTERA lub podobną. Z siatek skręcanych nie można zbudować kratownicy. Dlatego w przypadku zastosowania siatek heksagonalnych jedynym elementem podtrzymującym skarpę jest balast kamienia znajdującego się w tych siatkach.

Spółka Jarosz Converters może poszczycić się unikalnymi rozwiązaniami, gdzie mury oporowe z koszy gabionowych zgrzewanych zostały wykonane o wysokości 6,0m i szerokości zaledwie 0,5m. Te rozwiązania w praktyce potwierdziły w pełni zasadność zastosowania koszy gabionowych zgrzewanych.

  e-Katalog

  Piszą o nas


  Cennik

  Historia Firmy

  Kontakt


KONTAKT

Adres do korespondencji:

Jarosz Converters Sp. z o.o.
58-130 Imbramowice
ul. Żarowska 7, Polska

Telefony:

(48) 507 093 029

E-mail: