Montaż gabionów

 

           W celu zachowania jak najlepszych walorów użytkowych, montaż gabionów powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną w tego rodzaju konstrukcjach brygadę montażową. Prawidłowe zmontowanie, ułożenie i wypełnienie koszy gabionowych jest warunkiem zachowania jego wysokiej jakości oraz długiego okresu użytkowania. W zależności od przeznaczenia i pełnionej funkcji należy do montażu dobrać odpowiednie materiały a przede wszystkim wielkość oczka i rodzaj kruszywa.

 

Ogólne czynności podczas montażu gabionów:

  • Przygotowanie odpowiedniego podłoża przewidzianego w projekcie i uzależnionego od warunków geologicznych.
  • Jeśli zachodzi taka konieczność należy wbetonować słupy stabilizujące.
  • W zależności od wymogów i oczekiwań inwestora należy połączyć elementy gabionów.
  • Kolejnym etapem jest wypełnienie zmontowanych siatek koszy gabionowych kruszywem o odpowiedniej i wymaganej frakcji. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią nasiąkliwość i inne parametry kamieni, co powinno być potwierdzone certyfikatami jakości.
  • Ostatnim etapem jest zabezpieczenie gabionów poprzez zastosowanie odpowiedniej filtracji i odwodnienia. Mowa tu o murach oporowych.
  • Uzupełnienie pustego miejsca za gabionem, które powstało podczas wykopów, wypełnieniem przewidzianym w projekcie.
  • Wykonanie ostatecznej niwelacji terenu po zakończeniu montażu gabionów.

  e-Katalog

  Piszą o nas


  Cennik

  Historia Firmy

  Kontakt


KONTAKT

Adres do korespondencji:

Jarosz Converters Sp. z o.o.
58-130 Imbramowice
ul. Żarowska 7, Polska

Telefony:

(48) 507 093 029

E-mail: